วันจักรี60

วันจักรี60

 

วันที่ 6 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

 

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ล... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 

อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี

 

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า "รวมพลังแห่งความภักดี"

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารา... อ่านเพิ่มเติม...

 • วันจักรี60

  วันจักรี60

 • ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

 • ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

 • รวมพลังแห่งความภักดี

  รวมพลังแห่งความภักดี

 • สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพ

Previous
Next

 MadeeMenมาดี...ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560MadeeW

  ลำดับที่   

     โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล       

       คาบปฏิบัติงานสนาม       
1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 (สรง.)

     1 - 12 ธ.ค. 2560     

2

สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560 (ผนวก สรง.)

     1 - 12 ธ.ค. 2560     

3

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 (สศส.) 

     7 - 20 ธ.ค. 2560     

4

สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.)

     7 - 20 ธ.ค. 2560     

5

สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ของประชาชน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.)

     7 - 20 ธ.ค. 2560     

6

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560

     1 - 31 ธ.ค. 2560     

7

สำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

     1 - 31 ธ.ค. 2560     

8

สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (พฤศจิกายน 2560)

     1 - 10 ธ.ค. 2560     

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎ ไม่โยงใยเรื่องภาษี

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: lampang.nso.go.th