• ร่วมแสดงความยินดี...รองผู้ว่่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่

  ร่วมแสดงความยินดี...รองผู้ว่่าราชการจังหวัดลำปางคนให

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง

  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค

 • โครงการศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนยืดิจิทัลชุมชน (ภาคเหนือ)

  โครงการศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูน

Previous
Next

 

oct61

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

 

porpeng


สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.