• วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา

 • การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย

  การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย

 • ประสานงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

  ประสานงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐ

 • การสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เดือนมีนาคม 2562

  การสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เดือนมีนาคม 2562

Previous
Next

personal banner4

 Water Banner

1062

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

 

904

welcome2-3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.