แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เขียนโดย admin 223
สถิติจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 348
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เขียนโดย admin 259
จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนเมษายน 61 เขียนโดย admin 297
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 306
การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 2 เขียนโดย admin 477
การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 413
การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" เขียนโดย admin 405
การอบรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" เขียนโดย admin 353
การประชุมหารือ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 341

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.