แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำ เขียนโดย admin 165
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 207
การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 195
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 183
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 167
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 170
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 183
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เขียนโดย admin 177
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 161
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยช์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 154

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.