แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการไทยนิยม ยังยืน เขียนโดย admin 1
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 เขียนโดย admin 71
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เขียนโดย admin 41
สถิติจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 63
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เขียนโดย admin 40
จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนเมษายน 61 เขียนโดย admin 64
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 47
การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 2 เขียนโดย admin 192
การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 154
การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" เขียนโดย admin 154

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.