แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 11
เทศกาลวันอาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 9
การฝึกอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เขียนโดย admin 9
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เขียนโดย admin 10
การประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 8
งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018" เขียนโดย admin 7
ถวายพระพร เขียนโดย admin 7
ทีมเน็ตประชารัฐจังหวัดลำปาง เริ่มลงพื้นที่สำรวจ เขียนโดย admin 83
การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 22
การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 21

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.