แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 113
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 460
โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 486
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 530
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย admin 450
การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เขียนโดย admin 465
ประสานงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 1359
การสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 404
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 2/2562 เขียนโดย admin 376
กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 405

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.