แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 2 เขียนโดย admin 108
การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 85
การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" เขียนโดย admin 85
การอบรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" เขียนโดย admin 82
การประชุมหารือ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 83
การเปิด “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ประจำจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 84
จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนธันวาคม 60 เขียนโดย admin 54
วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 44
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 43
การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เขียนโดย admin 52

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.