แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข เดินหน้าลำปางสะอาด เขียนโดย admin 15
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 12
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 10
ร่วมแสดงความยินดี...รองผู้ว่่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ เขียนโดย admin 28
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เขียนโดย admin 38
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เขียนโดย admin 27
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 25
โครงการศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนยืดิจิทัลชุมชน (ภาคเหนือ) เขียนโดย admin 116
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 15
อบรมการใช้งานระบบ TIC เขียนโดย admin 10

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.