แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 216
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 607
โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 582
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 612
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย admin 543
การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เขียนโดย admin 528
ประสานงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 1420
การสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 459
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 2/2562 เขียนโดย admin 427
กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 501

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.