แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 0
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย admin 1
การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เขียนโดย admin 1
ประสานงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 171
การสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 108
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 2/2562 เขียนโดย admin 110
กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 101
กิจกรรมวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 100
พิธีวางพวงมาลาเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม เขียนโดย admin 57
กิจกรรมจิตอาสา เดินหน้าลำปางสะอาด เขียนโดย admin 56

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.