แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดลำปาง ปี 2560 เขียนโดย admin 985
การสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 782
การอ่านหนังสือคนลำปาง 2558 เขียนโดย admin 833
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 897
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 716
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 993
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 727
สรุปผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 747
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1004
ดัชนีความก้าวหน้าของคนลำปาง 2560 เขียนโดย admin 785

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.