แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 620
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 958
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 932
ICT ในครัวเรือนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 852
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 818
สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 1871
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 2018
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 616
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 1396
สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 1113

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.