แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 45
ICT ในครัวเรือนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 64
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 65
สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 67
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 129
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 65
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 122
สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 272
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดลำปาง ปี 2560 เขียนโดย admin 271
การสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 239

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.