แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2562 เขียนโดย admin 173
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2562 เขียนโดย admin 116
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2561 เขียนโดย admin 110
สถานการณ์ความยากจนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 340
แรงงานนอกระบบจังหวัดลำปาง 2561 เขียนโดย admin 321
เนื้อที่และเขตการปกครอง 2562 เขียนโดย admin 269
สถิติประชากร 2561 เขียนโดย admin 486
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 336
การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 325
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 536

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.