แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 48
การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 36
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 178
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 199
ICT ในครัวเรือนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 183
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 201
สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 241
สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 280
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 146
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 333

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.