แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวลำปาง เขียนโดย admin 496
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุลำปาง เขียนโดย admin 595
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2562 เขียนโดย admin 966
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2562 เขียนโดย admin 719
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2561 เขียนโดย admin 638
สถานการณ์ความยากจนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 1051
แรงงานนอกระบบจังหวัดลำปาง 2561 เขียนโดย admin 873
เนื้อที่และเขตการปกครอง 2562 เขียนโดย admin 664
สถิติประชากร 2561 เขียนโดย admin 1309
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 705

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.