แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวลำปาง เขียนโดย admin 385
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุลำปาง เขียนโดย admin 481
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2562 เขียนโดย admin 863
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2562 เขียนโดย admin 645
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2561 เขียนโดย admin 550
สถานการณ์ความยากจนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 912
แรงงานนอกระบบจังหวัดลำปาง 2561 เขียนโดย admin 813
เนื้อที่และเขตการปกครอง 2562 เขียนโดย admin 618
สถิติประชากร 2561 เขียนโดย admin 1216
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 656

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.