แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถานการณ์ความยากจนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 138
แรงงานนอกระบบจังหวัดลำปาง 2561 เขียนโดย admin 129
เนื้อที่และเขตการปกครอง 2562 เขียนโดย admin 115
สถิติประชากร 2561 เขียนโดย admin 177
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 203
การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 175
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 367
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 465
ICT ในครัวเรือนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 404
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 401

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.