แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2562 เขียนโดย admin 252
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2562 เขียนโดย admin 175
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2561 เขียนโดย admin 165
สถานการณ์ความยากจนจังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 405
แรงงานนอกระบบจังหวัดลำปาง 2561 เขียนโดย admin 386
เนื้อที่และเขตการปกครอง 2562 เขียนโดย admin 299
สถิติประชากร 2561 เขียนโดย admin 541
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 364
การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 359
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 570

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.