แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 36
สถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดลำปาง 2560 เขียนโดย admin 155
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดลำปาง ปี 2560 เขียนโดย admin 157
การสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 139
การอ่านหนังสือคนลำปาง 2558 เขียนโดย admin 133
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำปาง เขียนโดย admin 141
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 82
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 117
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เขียนโดย admin 118
สรุปผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 186

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.