ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดลำปาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) และเ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางพรรณทิพา เลาหะทองเทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระยรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์

ร่วมพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์  วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และ. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ. เข้าร่วมพิธีอันเชิญ ดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ระหว่าง วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2560 ณ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ออป. อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่จัดต้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่จัดต้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตร สำหรับหน่วยงานที่จัดต้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดลำปาง โดย นางพรรณทิพา เลาหะทองทพิย์ สถิติจังหวัดลำปางเป็นผู้รับมอบเกีรติบัตร ... อ่านเพิ่มเติม...

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ ออกพื้นที่ติดตามงาน และเยื่อมเยือน ผู้ลงทะเบียนโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ ออกพื้นที่ติดตามงาน และเยื่อมเยือน ผู้ลงทะเบียนโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย   นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ ออกพื้นที่ติดตามงาน และเยื่อมเยือน ผู้ลงทะเบียนโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานงานแจงนับจังหวัดลำปาง

โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานงานแจงนับจังหวัดลำปาง นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติตังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานงานแจงนับจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560

 รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 ก.ค 60 นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (เมษายน-กรกฎาคม) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะการบริหารจัดการ โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดขนตรวจสอบควา... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบประชาชน บรรยายชี้แจงโครงการผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

ร่วมออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบประชาชน บรรยายชี้แจงโครงการผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560   วันที่ 14 ก.ค 60 หัวหน้า.ฝ่ายปฏิบัติ และ หัวหน้า.ฝ่ายวิชาการ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบประชาชน บรรยายชี้แจงโครงการผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ สวท.97 MHz ลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง

ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง วันที่ 7 ก.ค. 2560 สนง.สถิติจังหวัด ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง โดยนายอดิศร จินาวิน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

สภากาแฟ ครั้งที่8/60 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

สภากาแฟ ครั้งที่8/60 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมงาน สภากาแฟ ครั้งที่8/60 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   วันที่ 7 มิ.ย 2560 นายอดิศร จินาวิล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.ต.วัง... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปรมินทรมหาอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์

พิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปรมินทรมหาอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ วันที่ 23 พ.ค 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง เข้า "ร่วมพิธี เนื่องด้วยพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปรมินทรมหาอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน

เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน  ลำปาง: เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน E-Commerce  เมื่อ 3 พ.ค.60 เวลา 10.00-1200 พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) เป็นประธานการประชุมโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน E-Commerce (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยมี นางพรรณทิพา เลา... อ่านเพิ่มเติม...

เนรศวร60

เนรศวร60   สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วม วันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (25 เม.ย 60) อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์สอ.60

ประชาสัมพันธ์สอ.60   ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและ ลักษณะที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับการประกอบการผลิต จากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภ... อ่านเพิ่มเติม...

วันจักรี60

วันจักรี60   วันที่ 6 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ (6 เม.ย วันจักรี)     อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560   วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560อบรมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แบบสำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 1-10 คน และ แบบสำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 11 คนขึ้นไปวันที่ 30 มีนาคม 2560การบรรณาธิกร และลงระหัส อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม

ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม     วันนที่ 15 มีนาคม 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง   ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม     อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒๗ ก.พ ๖๐) อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์   นางพรรทิพา เลาหะทองทิพย์ ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ ในการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (26 ม.ค 60)

สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (26 ม.ค 60)   นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (26 ม.ค 60) อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วม พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วม พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วม พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

  ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ ของภาคประช

 • ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

  ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำ

 • Big Cleaning Day 23 กันยายน 2560

  Big Cleaning Day 23 กันยายน 2560

 • ร่วมพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์

  ร่วมพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์

 • สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

  สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบ

 • รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่จัดต้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที

 • นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ ออกพื้นที่ติดตามงาน และเยื่อมเยือน ผู้ลงทะเบียนโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ ออกพื้นท

 • โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานงานแจงนับจังหวัดลำปาง

  โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560

  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชา

 • ร่วมออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบประชาชน บรรยายชี้แจงโครงการผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560

  ร่วมออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดล

 • ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง

  ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายไ

 • สภากาแฟ ครั้งที่8/60 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

  สภากาแฟ ครั้งที่8/60 ณ สถานีรถไฟนครลำป

 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อย

 • พิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระปรมินทรมหาอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์

  พิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระ

 • เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน

  เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน

 • เนรศวร60

  เนรศวร60

 • ประชาสัมพันธ์สอ.60

  ประชาสัมพันธ์สอ.60

 • วันจักรี60

  วันจักรี60

 • ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

 • อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

  อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

 • ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม

  ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสา

 • ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 • ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

  ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

 • สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (26 ม.ค 60)

  สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมรอรับเสด็จสม

 • สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วม พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วม พระราชพ

Previous
Next