ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ


ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เข้าสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เวลา 09.00 - 10.30 น.


รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.