ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ (ปวช.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

เวลา 8.30 - 11.30 น.

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.