รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเฉพาะกิจ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.