สถิติจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ

p1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายรังสรรค์ ธรรมชัย สถิติจังหวัดลำปาง ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ในการถ่ายทำวิดีโอและเผยแพร่ประชาสัมธ์ผ่านรายการสี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

p3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.