โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

cm1

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายรังสรรค์  ธรรมชัย สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ รับทราบนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การใช้งานและวิธีการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

cm2

cm3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.