วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 25_.6__0012

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 นายรังสรรค์ ธรรมชัย สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศาวรมหาราช" ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


2

3

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.