การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 2

e21

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางร่วมกับทีมวิทยากรดีแทคเน็ตอาสา จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดลำปาง จำนวน 35 ราย เพื่อเพิ่มทักษะในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) เป็นประธานเปิดการอบรม 

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง  สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็น คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการค้าออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซให้แก่ผู้ประกอบการ โดยทีมวิทยากรดีแทคเน็ตอาสา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาต่อยอด ลดต้นทุน ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายการตลาด สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

e22

e23

e24

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.