การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ

new1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง  ให้สัมภาษณ์การดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง  เรื่องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน และการอบรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดลำปาง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 245 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4 คน จัดอบรมทั้งหมด 50 ศูนย์อบรม ในรายการสี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ออกอากาศวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 84 สถานี 145 คลื่น ความถี่  สถานีโทรทัศน์ NBT ภูมิภาค ทั่วประเทศ  และสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.