การอบรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน"

net33

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดลำปาง ข้าราชการสำนักงาน สถิติจังหวัดลำปาง และวิทยากรแกนนำ ได้จัดการอบรม การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จังหวัดลำปางจัดการอบรมขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บ้านม้าใต้ หมู่ที่ 9 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  โดยมีนายประดิษฐ์ ฉิมพลี ปลัดอำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดการอบรม

net11

net22

net44

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.