การประชุมหารือ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ"

MTnet2

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง โทรศัพท์จังหวัดลำปาง ผู้แทนกศน. จังหวัดลำปาง  ผู้แทนปลัดจังหวัด  วิทยากรแกนนำ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนการฝึกอบรม “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” จังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ลำปาง

MTnet1

MTnet3

152191

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.