การเปิด “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ประจำจังหวัดลำปาง

 _0013

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดลำปาง ให้เป็นประธานในการเปิด “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ประจำจังหวัดลำปาง จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเกาะคา และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล การค้าออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 _0012

 _0002

 _0018

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.