จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนธันวาคม 60

L01

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ณ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา หมู่ 1 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่น่าสนใจแก่ประชาชนและผู้ร่วมงาน  เช่น รายงานสถิติจังหวัดลำปาง สารสถิติ การให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2559 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสถิติ และ Infographic เกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่น่าสนใจของจังหวัดลำปาง เป็นต้น  โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

2 _0014

145355

145354

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.