การประสานงานการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

net01

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และนางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  ได้ประสานงาน “การสร้างการรับรู้้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” กับนายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง   

 _0003

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.