เนื้อหา

ร่วมพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์

 วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และ. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ. เข้าร่วมพิธีอันเชิญ ดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย

803

801

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.