• การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื

 • การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 9/2561

  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังห

 • "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Previous
Next

banner-airport.1

Qrr 110861

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 15 ก.ค 60 นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (เมษายน-กรกฎาคม) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะการบริหารจัดการ โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ให้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดขนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

076007

076008

aug

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

asan

porpeng


สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.