เนื้อหา

เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน

 ลำปาง: เตรียมโครงการดิจิทัลชุมชน E-Commerce 

เมื่อ 3 พ.ค.60 เวลา 10.00-1200 พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) เป็นประธานการประชุมโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน E-Commerce (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยมี นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง, นายอาชวิน ช่วงสูงเนิน ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง มีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมประชุมได้แก่ สนง.พาณิชย์จังหวัดลำปาง, กศน.จังหวัดลำปาง, สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, กสท.ลำปาง, บมจ.ทีโอที ลำปาง ณ ห้องประชุมไปรษณย์จังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง

สาระการประชุม เป็นการเตรียมการเบื้องต้นและการพิจารณาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ เอกชน และท้องถิ่น เข้ามาร่วมงานเพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลชุมชน ของจังหวัดลำปาง ในขั้นแรก
จากนั้นคณะกรรมการฯ จะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิผลต่อไป
ก่อนหน้านี้ กอ.รมน.ภาค 3 ได้จัดใช้มีการประชุมไปแล้วเมื่อ 25 เม.ย.60 ที่ บก.กอ.รมน.ภาค3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก เป็นการประชุมชี้แจงแนะนำโครงการ ซึ่ง ผอ.รมน.ภาค 3 ในบทบาทการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนต่อไปในระดับจังหวัดให้สำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.