สถิติจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ

สถิติจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายรังสรรค์ ธรรมชัย สถิติจังหวัดลำปาง ได้ถ่ายทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายรังสรรค์  ธรรมชัย สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์

 • สถิติจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ

  สถิติจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื

 • จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนเมษายน 61

  จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดื

Previous
Next

ประชาสัมพันธ์สอ.60

00006

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" 
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและ ลักษณะที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับการประกอบการผลิต จากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ

0000300002

June61

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี


porpeng


สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.