วันจักรี60

วันจักรี60

 

วันที่ 6 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

 

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ล... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 

อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลังแห่งความภัคดี

รวมพลังแห่งความภัคดี

 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารา... อ่านเพิ่มเติม...

 • วันจักรี60

  วันจักรี60

 • ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

 • ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559

 • รวมพลังแห่งความภัคดี

  รวมพลังแห่งความภัคดี

 • สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สถิติจังหวัดลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพ

Previous
Next

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

pdd01

 

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถิติจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ลูกจ้าง

เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ณ.ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: lampang.nso.go.th