ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม

 

 

วันนที่ 15 มีนาคม 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง

 

ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: lampang.nso.go.th