ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

b1

 

สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒๗ ก.พ ๖๐)

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: lampang.nso.go.th