เนื้อหา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ สถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง

เข้าร่วมถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

16114363 1013630842075870_1262587004568173555_n

16114402 1013630872075867_6592757298528012564_n

16142361 1013630982075856_365206591142069372_n

16114865 1013630918742529_1113464296846298877_n

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.