เนื้อหา

 

 

 

pay1                                         pay3

 

วิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดลำปาง


>> รายงานสถานการณ์ข้าว 62  update สิงหาคม 2562

>> รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ 62  update สิงหาคม 2562


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.