เนื้อหา

pay1

 

                 rig                                             

                   ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว)                                               ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว)

 

                                                      

  ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)                              ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ)


 ...................................................................................................................  

   Metadata ข้าว


Metadata การท่องเที่ยว  

 

 Metadata ขยะ


Metadata ผู้สูงอายุ


...................................................................................................................

INFOGRAPHIC

 

การท่องเที่ยว

- ข้าว

- ขยะ

- ผู้สูงอายุ

 
...................................................................................................................

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ตามข้อมูลกลาง


- วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การท่องข้าวจังหวัดลำปาง 
 

             

 


               
 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.