เนื้อหา

ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 ก.ค. 2560 สนง.สถิติจังหวัด ร่วมกับ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง โดยนายอดิศร จินาวิน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดลำปาง0760011