เนื้อหา

โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานงานแจงนับจังหวัดลำปาง

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติตังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจง โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานงานแจงนับจังหวัดลำปาง

076016

076016