เนื้อหา

สภากาแฟ ครั้งที่8/60 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ร่วมงาน สภากาแฟ ครั้งที่8/60 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

75 n

76 n