เนื้อหา

อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

pjd03

วันที่ 29 มีนาคม 2560
อบรมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แบบสำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 1-10 คน และ แบบสำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 11 คนขึ้นไป
วันที่ 30 มีนาคม 2560
การบรรณาธิกร และลงระหัส