เนื้อหา

ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม

 

 

วันนที่ 15 มีนาคม 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง

 

ร่วมงาน สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม