เนื้อหา

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

b1

 

สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒๗ ก.พ ๖๐)