• ประสานงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

  ประสานงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐ

 • การสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เดือนมีนาคม 2562

  การสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เดือนมีนาคม 2562

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 2/2562

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 2/2562

 • กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

  กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การ

 • กิจกรรมวันมาฆบูชา

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

Previous
Next

 Water Banner

363172

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

0001


welcome2-3

 

porpeng


สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.