การเปิด “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ประจำจังหวัดลำปาง

การเปิด “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ประจำจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดลำปาง ให้เป็นประธานในการเปิด อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนธันวาคม 60

จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนธันวาคม 60

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน อ่านเพิ่มเติม...

วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง

วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง และนางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมงาน อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  น.ส.ศิภาวรรณ สุยะสืบ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และน.ส.จุฬารัตน์ ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดลำปาง ให้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม...

 • การเปิด “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ประจำจังหวัดลำปาง

  การเปิด “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ประจ

 • จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดือนธันวาคม 60

  จังหวัดเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ประจำเดื

 • วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง

  วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง

 • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

 • การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

  การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ

Previous
Next

 MadeeMenมาดี...ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561MadeeW

 ลำดับที่            

การสำรวจ 

 ระยะเวลาการสำรวจ                              
  1  

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (สรง.)

    1 - 12 ม.ค. 2561  

2

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 (ผนวก สรง.)                                                 

    1 - 12 ม.ค. 2561  

3

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561

    1 - 12 ม.ค. 2561   

4

การสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561

    1 - 12 ม.ค. 2561   

5

การสำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561

    1 - 12 ม.ค. 2561   

6

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน

 2 - 16 ม.ค. 2561 

7

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (สศส.)

7 - 20 ม.ค. 2561 

8

 การสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 (ธันวาคม 2560) 

 1 - 20 ม.ค. 2561  

9

การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส4/2560)

1 - 20 ม.ค. 2561 

10

การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า

17 - 23 ม.ค. 2561

11

การปรับปรุงแผนที่ขอบเขตแจงนับในเขตเทศบาล

1 - 31 ม.ค. 2561

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.