• ทีมเน็ตประชารัฐจังหวัดลำปาง เริ่มลงพื้นที่สำรวจ

  ทีมเน็ตประชารัฐจังหวัดลำปาง เริ่มลงพื้นที่สำรวจ

 • การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

  การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

 • การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนท

 • การประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของระชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตระชารัฐ พ.ศ. 2561

  การประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของระชาชนที

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

Previous
Next

010761info

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

asan

porpeng


สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.