การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ" รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางร่วมกับทีมวิทยากรดีแทคเน็ตอาสา จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดลำปาง จำ... อ่านเพิ่มเติม...

การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ

การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง  ให้สัมภาษณ์การดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง  เรื่องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน และการอบรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชา... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ"

การอบรมหลักสูตร

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดลำ... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน"

การอบรม

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดลำปาง ข้าราชการสำนักงาน สถิติจังหวัดลำปาง และวิทยากรแกนนำ ได้จัดการอบรม อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมหารือ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ"

การประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง โทรศัพท์จังหวัดลำปาง ผู้แทนกศน. จังหวัดลำปาง  ผู้แทนปลัดจังหวัด  วิทยากรแกนนำ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนการฝึก... อ่านเพิ่มเติม...

 • การอบรมหลักสูตร

  การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ป

 • การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ

  การสร้างการรับรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ

 • การอบรมหลักสูตร

  การอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ป

 • การอบรม

  การอบรม "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

 • การประชุมหารือ

  การประชุมหารือ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเ

Previous
Next

AP

มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทร. 054-265066 โทรสาร. 054-265161 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.